Leder

Daglig leder har ordet

Bare åpenBIM gir sømløs informasjonsflyt for FDVU

En modell bygd på åpenBIM for styring, måling og optimalisering av eksisterende bygg har vi gitt navnet FDVU-BIM.

Profil

Kai Henning Simensen

– BIM-modellen skal være solen prosjektet snurrer rundt

Dette sier BIM-koordinator, sivilingeniør og sivilarkitekt Kai Henning Simensen i 4B ARKITEKTER. Han er av den oppfatning at skal verden videre, må alle berørte aktører samles rundt modellen i felles forståelse. Stor og liten. Høy og lav. Kyndig og ukyndig.

Prosjekt

Nytt Østfold Sykehus

 Nytt Østfold Sykehus bruker åpenBIM og modellbaserte verktøy aktivt i alle faser av prosjektet. Bygg-, anleggs- og veiprosjektet skal stå ferdig i 2016.

Teknisk direktør i Kruse Smith:

«BIM er det viktigste verktøyet vi har»

- Jeg vil oppfordre og invitere flere leverandører til å tenke fremtidsrettet og se på digitale mulighetene som BIM og VDC gir.

Endringsledelse:

Ting å tenke på FØR du starter ditt første BIM-prosjekt

 – En storstilt digitaliseringsprosess i privat og offentlig sektor er i gang, og tradisjonelle forretningsmodeller blir utfordret av digitaliseringen, sier Sigrid Kjøbli, en av gründerne i Rendra, og i dag konsulent hos So

buildingSMART Norges styre 2016/2017:

Kontinuitet og tyngde preger det nye styret

I takt med at BAE-næringen og verden får øynene opp for åpenBIM blir bruksområdene stadig flere.