Leder

Daglig leder har ordet

Bare åpenBIM gir sømløs informasjonsflyt for FDVU

En modell bygd på åpenBIM for styring, måling og optimalisering av eksisterende bygg har vi gitt navnet FDVU-BIM.

Profil

Gode bygg for et bedre samfunn:

Slik skal DiBK digitalisere byggenæringen

Dette bildet er hentet fra Øyvind Rooths presentasjon 25. pril og viser ByggNetts arkitekturmodell
Etter årevis med hvisking i krokene, hemmelighetskremmeri og kortene tett til brystet, er omsider DiBK blitt såpass enige med seg selv at de tør si «ByggNett» offentlig. På buildingSMARTs Årskonferanse ’14, holdt Øivind Rooth foredrag.

Prosjekt

Nytt Østfold Sykehus

 Nytt Østfold Sykehus bruker åpenBIM og modellbaserte verktøy aktivt i alle faser av prosjektet. Bygg-, anleggs- og veiprosjektet skal stå ferdig i 2016.

buildingSMART Norges styre 2016/2017:

Kontinuitet og tyngde preger det nye styret

I takt med at BAE-næringen og verden får øynene opp for åpenBIM blir bruksområdene stadig flere.

Statsbygg:

Vil bruke åpenBIM i rettslige konflikter

Statsbygg vil bort fra standardtegninger og beskrivelser som det viktigste grunnlaget i en eventuell rettssak. I fremtidige kontrakter løftes BIM-modellen opp som hovedpunktet ved rettslige etterspill.

Endringsledelse:

Ting å tenke på FØR du starter ditt første BIM-prosjekt

 – En storstilt digitaliseringsprosess i privat og offentlig sektor er i gang, og tradisjonelle forretningsmodeller blir utfordret av digitaliseringen, sier Sigrid Kjøbli, en av gründerne i Rendra, og i dag konsulent hos So