Leder

Daglig leder har ordet:

Alle SKAL med!

I Aftenposten lørdag 4 desember gikk president Alexandria Algard i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) hardt ut mot Statsbyggs krav om at arkitektkonkurransen til nytt Viking-museum skal

Profil

Kai Henning Simensen

– BIM-modellen skal være solen prosjektet snurrer rundt

Dette sier BIM-koordinator, sivilingeniør og sivilarkitekt Kai Henning Simensen i 4B ARKITEKTER. Han er av den oppfatning at skal verden videre, må alle berørte aktører samles rundt modellen i felles forståelse. Stor og liten. Høy og lav. Kyndig og ukyndig.

Prosjekt

Nytt Østfold Sykehus

 Nytt Østfold Sykehus bruker åpenBIM og modellbaserte verktøy aktivt i alle faser av prosjektet. Bygg-, anleggs- og veiprosjektet skal stå ferdig i 2016.

Statsbygg:

Vil bruke åpenBIM i rettslige konflikter

Statsbygg vil bort fra standardtegninger og beskrivelser som det viktigste grunnlaget i en eventuell rettssak. I fremtidige kontrakter løftes BIM-modellen opp som hovedpunktet ved rettslige etterspill.

DiBKs Øivind Rooth:

Enstemmig valgt til å lede «CEN/TC 442 BIM»

Standard Norge og buildingSMART Norge har i samarbeid med norsk byggenæring jobbet lenge for å etablere en europeisk komité for å utvikle felles europeiske standarder for åpenBIM. Denne komiteen er nå opprettet. Den nye europeisk standardiseringskomitén har fått navnet CEN/TC 442 BIM.