OpenBIM kurs

BIM er blitt mer og mer aktuelt uansett oppdragstype og prosjektstørrelse. Desto mer vanlig dette blir, jo større krav stilles til de som skal prosjektere og levere etter BIM-prinsippet. Kurset er praktisk rettet og vil gi det nødvendige grunnlaget man trenger for å kunne sette i gang og gjennomføre et BIM-prosjekt, på en effektiv og god måte.

 
Kursinnhold

 • Hva er BIM? Ord og utrykk man bør kjenne til.
 • Hva trenger man av programvare?
 • Oppstart, implementering og generell strukturering av et BIM-prosjekt.
 • Plassering av modell, kart og GEO-referering (origo, koordinater).
 • BIM-modeller og kompleks geometri, bruk av BREP eller ikke?
 • Hvordan modellere riktig (bygningsdeler, NS-koder, etasjeinnstillinger, origo m.m.).
 • Klassifisering av elementer.
 • Rutiner og viktige valg ved eksport til andre fag og applikasjoner.
 • Hvilken informasjon blir med ved bruk av openBIM og IFC-formatet (NS, 2D m.m.).
 • Rutiner og viktige valg for import av andre fags modeller fra f.eks. Tekla, Revit, DDS og MagiCAD.
 • Generell kontroll og kvalitetssikring av IFC-filer ved hjelp av ulike verktøy (IFC Viewer/Checker).
 • Bruk av interaktive skjema for kontroll og redigering av BIM-modellen i ArchiCAD.
 • Bruk av egen link mellom ArchiCAD og Solibri Model Checker.
 • Overordnet koordinering, kontroll og kvalitetssikring av de ulike fagene sin leveranse ved hjelp av Solibri Model Checker.

 
Målgruppe
Erfarne brukere av ArchiCAD som er involvert i BIM-prosjekter, enten internt eller flerfaglig. Kan også være en påbygging til de som skal ha en fremtidig rolle som BIM-koordinator i flerfaglige miljø. 
 
Målsetting
Deltageren skal kunne bruke BIM som et praktisk og aktivt arbeidsredskap, lære å unytte modelldata mer effektivt og kunne samarbeide på en god og effektiv måte.
 
Forkunnskaper 
Det forutsettes at deltagerne behersker ArchiCAD på et relativt høyt nivå og har gjennomført videregående kurs eller har erfaring som tilsvarer dette.
 
Varighet
Kurset varer i 2 dager:
1. dag kl. 10-16
2. dag kl. 09-16
 
Pris
Kr. 6.570,- pr. deltager (kr. 7.300,- uten VIP-avtale på ArchiCAD). 
Lunsj er inkludert i prisen. 
 
http://www.graphisoft.no/bsk.aspx

Skriv ny kommentar