buildingSMART Datamodell

Bilde

buildingSMART Datamodell er et filformat, kalt IFC (Industry Foundation Classes), som gjør at aktørene i byggenæringens verdikjede kan utveksle komplekse modeller med hverandre, uavhengig av programvaren som brukes. buildingSMART Datamodell muliggjør, sammen med buildingSMART Dataordbok og buildingSMART Prosess bruken av åpenBIM (Bygnings Informasjons Model). åpenBIM gir aktørene mulighet til å benytte og utveksle 3Dmodeller med essensiell informasjon, entydige beskrivelser av bygningsobjekter og støtteprosesser som kvalitetssikrer prosjekter.

Medlemslandene i buildingSMART International har egne utviklingsgrupper kalt MSG (Model Support Group) og implementeringsgrupper kalt ISG (Implementer Support Group). Disse jobber med utvikling av buildingSMART Datamodell og implementeringen av denne i programvare.  

buildingSMART Datamodell er implementert i et stort utvalg programvarer tilgjengelig i markedet.

IFC format er basert på ISO standarden ISO 16739.

Les mer om buildingSMART Datamodell og ISG her.

Skriv ny kommentar