Masterspesialisering og etterutdanningskurs i åpenBIM

- Masterspesialisering i BIM ved UMB
Fra høsten 2012 vil det være mulig å spesialisere seg innen åpenBIM for masterstudenter ved Instituttet for landskapsplanlegging (ILP) og Instituttet for matematiske realfag og teknologi (IMT) ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap(UMB) på Ås.
buildingSMART Norge er opptatt av progresjon i utdanning/forskning og har egen utdannings- koordinator, Eilif Hjelseth som også jobber ved UMB.
UMBs tilbud til spesialisering innen åpenBIM for masterstudenter vil kunne bidra til mange spennende oppgaver som kan være utviklende og interessante for næringen.
buildingSMART Norge håper på og ser frem til mange gode bidrag til utdanningsprisen (se egen artikel i dette nummer).   

UMB har også gjennom ILP, som utdanner landskapsarkitekter og landskapsingeniører og IMT, som utdanner sivilingeniør i bygg og geomatikk etablert ”DigitaleUMB”. DigitaleUMB har som hensikt å styrke utdanningen og forskningen innen åpenBIM. UMB har tidligere etablert Virtual Reality Lab, som har resultert i mange spennende oppgaver (http://www.umb.no/vrlab/).
DigitaleUMB samarbeider med ”Senter for etter- og videreutdanning”(SEVU) og tilbyr både    ett-dagsseminarer og lengre kurs, som gir studiepoeng.

Kurs av interesse kan være:

BIM for alle
BIM for alle arrangeres av ”Digitale UMB” i samarbeid med SEVU og buildingSMART Norges utdanningskoordinator.
Seminaret gir grunnleggende innføring i prinsipper for åpenBIM kombinert med presentasjoner av hva som er mulig innen åpenBIM i dag. Fokuset er på sentrale prinsipper hvor det gis en introduksjon av åpenBIM baserte prosjekter og hvordan åpenBIM kan brukes i ulike deler av et prosjekt. Seminaret skal ta for seg nasjonale og internasjonale åpenBIM-relaterte standarder, bruk av åpenBIM-manualer, ulike programvare og integreringsmuligheten av disse. Samt krav til leveranser i ulike faser, utfordringer og muligheter for åpenBIM i fremtiden. Ønsker man å få oversikt og klarhet i alle tre-bokstavsforkortelser og tolkninger av åpenBIM, så er dette et egnet seminar. Mer informasjon finnes på buildingSMART Norges event side eller på UMBs informasjonsside;  www.umb.no/sevu
 
BIM i praksis, 3 moduler
I perioden februar til april 2012 vil ”DigitaleUMB” også tilby et prosjektbasert kurs i praktisk bruk av åpenBIM. Kurset vil bestå av 3 moduler (totalt 5 dager) og avsluttes med innlevering av prosjektoppgave (prosjektoppgaven kan være basert på prosjekt i egen bedrift). Kurset tilsvarer 5 studiepoeng og det legges vekt på tverrfaglig prosjektering hvor det ønskes en bred sammensetning av kursdeltakere.
Mer informasjon om planlagte kurs finnes på umb.no  
 

Skriv ny kommentar