buildingSMART Norge , høst, konferanse

Høstkonferanse 2011

Høstkonferansen nærmer seg.
Temaet er nytt og programmet er spennende.
 
På programmet står navn som bygg- og eiendomsdirektør Steinar Frydenlund fra Helse Sør Øst.  Senior rådgiver Magnar Danielsen fra Miljødepartementet. Høyres energi- og miljøtalsmann Nikolai Astrup og Tone Bekkestad fra Green Solution. Det blir i tillegg interessante foredrag med temaer som energiberegning i bolig med bruk av åpenBIM, livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag, realisering av åpenBIM og bruk av åpenBIM i miljøvurderinger. ( I en mail sendt fredag 28.10, med oppdatert program stod det Einar i stedet for Steinar når Steinar Frydenlund ble omtalt. Dette beklages på det sterkeste).  

I forrige nyhetsbrev til buildingSMART Norge skrev vi om den danske undersøkelsen "Der er penge i at bygge digitalt" En fersk undersøkelse på de økonomiske effektene ved bruk BIM, synes vi er så nytt og spennende at vi tok kontakt og får besøk fra Det tekniske universitetet i Danmark, som vil presentere undersøkelsen på konferansen. 
 
Konferansen hovedfokuset vil ikke være på teknologi. I lys av bærekraft vil fokuset være på verdiene man oppnår ved å benytte innovativ teknologi som buildingSMART. Helt teknologifritt blir det derimot ikke. Teknologien er verktøyet for å oppnå verdiene. Det blir derfor en konferansen med  
"endel teknikk, mest verdi"
 
Høstkonferansen vil vise at bærekraft ikke behøver å være kravstort og kostbart, men lønnsomt.
Bygge- og eiendomsnæringen står for hver åttende omsatte krone i Norge. Små effektiviseringer i ressursbruk vil få merkbar positiv økonomisk virkning både på organisasjons- og samfunnsnivå.
Høstkonferansen foredragsholdere ser på bærekraft fra ulike vinkler og viser muligheter og metoder som kan gi lønnsomhet og effektivisering.  

 


Temaer og foredragsholdere                                                                   
            Nikolai Astrup (H)                  åpenBIM i               resultatmåling          M. Danielsen (Miljødep.)
         bærekraftig utvikling            miljøvurdering     i åpenBIM prosjekter              samhandling                         ved hjelp av åpenBIM                                                                                      åpenBIM, samferdsel og    
                                                                                                                                               infrastruktur


                                                        
           konkrete buildingSMART mål         realisering av åpenBIM         satser på åpenBIM og bærekraft
                       for fremtiden                                               


                                                    
                                  livsløpskostnader som                           energiberegning 
                           beslutningsgrunnlag  i  prosjekt          i bolig med bruk av åpenBIM

                                                                           
                                   
                                                                              
                                                              Tone Bekkestad, Green Solutions
                                                                 go green by black numbersKonferansen er sponset av
 
    
 

Skriv ny kommentar